Ajan Herra

Jumala on kaikkivoiva ja kaikkitietävä. Onko hän myös ennalta määrännyt kohtalomme? Onko meillä siis sittenkään vapaa tahto, onko valinnoillamme mitään merkitystä?

Oppi, joka sisältää ajatuksen, että Jumala on ennalta määrännyt, kuka pääsee taivaaseen ja kuka joutuu helvettiin, on nimeltään ennaltamääräämisoppi. Tuon opin mukaan Jumala kutsuu ja valitsee uskoonsa vain aikojen alusta valitsemansa henkilöt. Lisättynä vielä ”kerran pelastettu, aina pelastettu”-opilla tällaiset uskovat Jumala jopa säilyttää uskossa eli hän ei edes voisi langeta pois Jumalan yhteydestä ja kerran kuoltuaan saapuu vääjäämättä taivaaseen. Tai jos elämänsä aikana luopuisikin Jumalasta, Jeesuksen vastuulla on vetää hänet takaisin uskoon. Muut kuin ennalta valitut siis joutuisivat iankaikkisen vaivan paikkaan tuon opin mukaan.

Onko tämä Raamatullinen oppi? Voimmeko itse vaikuttaa iäisyyskohtaloomme? Entä, jos emme olekaan näiden valittujen joukossa. Kun toisaalta puhutaan, että ihmisellä on vapaa tahto valita hyvä tai paha!

Pidän ennaltamääräämisoppia harhana ja väärinymmärrettynä Jumalan luontona. Se ei ota huomioon sitä, kuinka kaukana Jumalan olemus on meidän ihmisten olemuksesta. Me elämme ajallisuudessa, Jumala taas iankaikkisuudessa. Iankaikkisuus ei ole sitä, että on äärettömästi aikaa, vaan sitä, että aikaa ei ole ollenkaan tai aika ei sido iankaikkisuusolentoa. Iankaikkisuus ei ole sidottu ollenkaan tähän universumiin ja sen luonnonlakeihin. Kun Jumala loi maailmankaikkeuden, se alkaa sanalla ”Alussa” tarkoittaen sitä, että aika alkoi siitä. Ajalla on myös loppu, Raamatun viimeiset luvut kertovat siitä, kun aikaa ei enää ole, vaan alkaa iankaikkisuus. Jumalasta sanotaankin usein Raamatun lehdillä, että hän elää iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen. Siinä välissä on tämä meidän maailmamme eli ajallisuus. Jumala ei ole ajan vanki vaan Ajan Herra.

Jumalaan uskoville on selviö, että Jumala on ennaltatietävä – hänelle ei mikään tule yllätyksenä. Mutta Jumalan aikaulottuvuudessa ei ole erikseen mennyttä aikaa, nykyistä tai tulevaa. Jumala ei ainoastaan tiedä tulevaa, hän elää jo siinäkin. Hänelle menneisyys ja tulevaisuus on yhtä reaaliaikaa kuin nykyisyys meille. Siksi ennaltatietävä-nimitus on vain kalpea kuva Jumalan mahdollisuuksista. Kuvittele itse, jos voisit nähdä tulevaan niin, että tehdessäsi jonkin ratkaisun elämässäsi, näkisit samantien sen seuraukset. Miten valtavat mahdollisuudet olisi säätää elämänsä parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Tuossa kuvataan 100-vuotiaaksi elävää ihmistä, joka kulkee jossain 60 ikävuotensa kohdalla. Jumalan kaikkinäkevä silmä kattaa samanaikaisesti koko hänen elämänsä syntymästä kuolemaan asti. Mitä valintoja elämässäsi teetkin, mitä kohtaloita eteesi tulee, Jumala näkee samantien, mihin ne johtaa. Meidän kannalta Jumala on kaikkinäkevä ja ennaltatietävä, Jumalan kannalta Hän elää näissä kaikissa vaiheissa reaaliaikaisesti.

Tuossa kuvattiin vain yhden pitkän ihmiselämän osalta Jumalan mahdollisuuksia. Sama koskee kuitenkin koko ihmiskuntaa aikojen alusta asti sen loppuun. Siksi sanonta, että Jumala on ”ennalta määrännyt” ei sovi tähän. Jumala voi antaa kohdallemme tilaisuuksia, joihin voimme tarttua ja Jumala näkee, mihin se johtaa. Meillä on kuitenkin vapaa valinta hyväksyä tai hyljätä Jumalan tarjoamat mahdollisuudet. Jumala ei pakota ketään eikä estä valitsemasta väärinkään. Silti meidän aikakäsityksemme mukaan Jumala jo ennen ihmiskunnan alkua on jo nähnyt, mitä tapahtuu.

Jos Jumala esimerkiksi kutsuu jotain ihmistä pelatuksen, Hän yleensä käyttää toista, uskovaa ihmistä. Jumala voi johdattaa niin, että uskova voi välittää toiselle ihmiselle evankeliumin sanoman ja tämä voi valita tien Jeesuksen luo. Mutta jos tämä uskova ei ole kuuliainen Jumalalle, Jumala näkee sen ennen kuin se meidän ajassamme tapahtuu ja voi jo käynnistää ”varasuunnitelman” eli johdattaa joku toinen tehtävää suorittamaan.

Jumalalle ei tule koskaan sellaista tilannetta, että ”homma karkaa käsistä” eli että Hänen suunnitelmansa ei toimisikaan. Koska Hän jo aikojen alusta on nähnyt kaiken, Hän on valmistanut kaiken niin, että kaikki, mitä Hän aikoo, myös toteutuu. Sen sijaan kaikki, mitä Hän tahtoo, ei aina toteudu. Yksilöihmisen kohdalla Hänen tahtonsa tietysti on, että kaikki ihmiset pelastuisivat, ketään Hän ei ole määrännyt kadotukseen. Mutta ihminen voi valita, ottaako kutsun vastaan vai ei. Jokaisen ihmisen kohtalonkin Jumala näkee loppuun asti. Jos sitä haluaa kutsua ”ennaltamääräämiseksi”, niin se antaa  asiasta aika lailla virheellisen kuvan. Emme ole valmiiksi ohjelmoituja robotteja vaan elämästämme vastuun ottavia, vapaasti valintoja tekeviä ihmisiä

Jumalaa on mahdoton käsittää ajallisen ihmisen tasolla. Pakosta tässäkin olen joutunut melko vertauksenomaisesti ja inhimillisellä tasolla käsittelemään asiaa. Mutta jo se, että ymmärtää, ettemme voi Jumalan olemusta täysin ymmärtää, on jo hyvä alku.

Martti Palomäki