Organisation

  • De andliga ärendena i församlingen handlas av äldste och församlingsmötena