Historia

Den lokala pingstförsamlingen uppkom i slutet av år 1975. Före detta gjorde pingstförsamlingarna i Vasa och Björneborg evangelisationsarbete i Kristinestad. De använde Metodistkyrkan som möteplats. Det fanns pingsförsamlingar i Bötom och Storå, dessa församlingers medlemmar anslot sig till Kristinestads pingstförsamling. Som arbetsområde för församlingen blev Bötom, Kaskö, Kristinestad och Storä.

Missionarbetet hållits som mycket viktigt ända från församlingens uppkomst. I början understäddes familjerna Aro-Panulas och Karolas till en del. Pirkko Kauhanen har sedan år 1989 fungerat i Asien i speciella uppdrag. Vi står for hennes upphålle tillsammans med pingstförsamlingen i Vasa.

Under årens lopp har församlingen haft barn- och ungdomsarbete.