Tjänst och råd

Alla församlingsmedlemmar står för det allmänna prästorskapet. Alla har sin egen gåva och uppgift. En anställd arbetare kallas predikant, pastor, evangelist eller missionär. Det finns Ingen negativ inställning till andlig skolning som slutförs.

Skatt uppbärs inte av församlingsmedlemmarna. Ekonomin sköts på frivillig basis.

Lokalförsamlingarna är helt och hållet självståndiga.