Perusta


Apostolien tekojen 2. luvussa kerrotaan ensimmäisestä Pyhän Hengen vuodatuksesta. Seurakunnan voidaan katsoa syntyneen helluntain tapahtumien seurauksena.

Näistä päivistä kerrotaan Ap.t. 2:37-42 seuraavasti:
”Kuullessaan tämän (Pietarin puheen) kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ’Veljet, mitä meidän pitää tehdä?’ Pietari vastasi: ’Kääntykää ja ottakaa kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä – keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme kutsuu.’ Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti: ’Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana.’ Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.”
Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdat