Jäsenyys


Kun ihminen tulee henkilökohtaisesti uskoon ja kastattaa itsensä, hänestä tulee seurakunnan jäsen. Kaste tapahtuu upottamalla Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti:

Matt 3:13-15 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Jeesus sanoi: ” näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus.”

Helluntaiseurakunta ei kasta sylilapsia, vaan lapset tuodaan seurakuntaan siunattaviksi tai siunausjuhla pidetään kotona.

Mark 10:13-16 Ja he toivat hänen tykönsä lapsia. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.